PPT: Pneumatische Pulsatie Therapie

Pneumatische Pulsatie Therapie (PPT) is de geperfectioneerde vorm van het oude koppenzetten. In alle culturen is deze therapie bedreven namelijk het lichaam te stimuleren om zich te ontdoen van (giftige) stoffen door middel van het zetten van bollen op de huid. Door de onderdruk die ontstaat wordt een sterke doorbloeding verkregen, waardoor de aan- en afvoer van stoffen bevorderd wordt. Met dit nieuwe systeem wordt de huid opgetild en weer losgelaten,doordat de lucht uit het bolletje wordt gezogen en snel erna weer losgelaten, zodat de druk weer normaal wordt.Dit alles in een tempo van 200 maal per minuut.De procedure geeft een heel specifieke prikkel op de huid en op bloed- en lymphevaten. Met name de lymphedrainage wordt hiermee bevorderd. De behandeling is niet pijnlijk en wordt als zeer aangenaam ervaren. Het resultaat kan zijn dat allerlei plaatselijke blokkades worden opgelost en een normale doorstroming van bloed, lymphe en energie kan plaatsvinden.

Voorbeelden: hoofdpijn, nekpijn, vastzittende schouder, ontsierende littekens.